Home » Welk systeem voldoet het meest aan uw wensen ?

Welk systeem voldoet het meest aan uw wensen

Het maken van de juiste keuze bij het aanschaffen van een airconditioning systeem is van essentieel belang. Er is een aantal factoren die bekeken moeten worden voordat u overgaat tot het maken van een definitieve keuze.
Daarom is het dus belangrijk die factoren te identificeren zodat uw keuze het best aansluit op de te koelen of te verwarmen ruimte.

Belangrijke factoren zijn hieronder weergegeven:

 • Wat is de omvang van het te koelen of te verwarmen gebied in vierkante meters
 • Wordt de warmtepomp als hoofdpomp gebruikt of wordt deze ingezet om bij te verwarmen of koelen.
 • Betreft het een permanent gebruikte ruimte zoals een huis of een tijdelijke seizoensgebonden ruimte (bijv. cottage)
 • De temperatuur waar de ruimte op moet worden gehouden
 • Hoe wordt de lucht kwaliteit in de ruimte beheerd (denk aan plasmafilters, ionisators en/of UV filters)
 • Wat is het budget dat u voor de warmtepomp wilt of kunt uittrekken
 • Moet de warmtepomp aan geluids eisen voldoen m.a.w. wilt u een zeer stille luchtwarmtepomp?
 • De vormgeving – wat is belangrijker als het gaat om vormgeving of functionaliteit?
 • Aan welke eisen moet de COP of prestatie efficiëntiefactor voldoen.

Iets wat zeker moet worden meegewogen in het besluit, is of je een huis, een appartement, een vakantiehuisje dat permanent gebruikt of dat je het vakantiehuisje van tijd tot tijd bezoekt.

De prestatiecoëfficiënt ook wel aangeduid als COP, is het getal dat een verhouding aangeeft tussen geleverde warmte en de verbruikte energie. Met andere woorden hoe hoger de COP waarde, hoe groter de besparing.

COP berekening = De gegenereerde warmte wordt gedeeld door de verbruikte elektriciteit, dat wil zeggen, als de COP 4 is, dan heeft de warmtepomp 4 kWW warmte gegenereerd en heeft daarvoor 1 kWh elektriciteit verbuikt.

Een warmtepomp is een van de meest efficiënte verwarmingsapparaten die er zijn. Voor een elektrische verwarmer is de COP-waarde bijvoorbeeld maximaal 1, d.w.z. het genereert 1 kWh warmte van 1 kWh elektriciteit. De COP-waarde wordt berekend volgens de Eurovent-certificeringsvoorwaarden bij een buitentemperatuur van + 7 ° C, bij een interne temperatuur van 20 ° C wanneer het apparaat op vol vermogen werkt. Zo gauw deze omstandigheden veranderen, zal ook de warmteafgifte van het apparaat veranderen.

U zult waarschijnlijk veel vragen hebben wanneer u voor de eerste keer een keuze gaat maken voor een warmtepomp. Het brede marktaanbod kan het moeilijk maken om een definitieve beslissing te nemen. Om het makkelijker te maken een keuze te maken hebben wij deze tekst samegesteld.

Over het algemeen wordt in de praktijk, de warmtepomp verkocht op basis van de grootte van het te verwarmen oppervlak. Aanbieders bieden pompen van verschillende prijzen aan op basis van datzelfde te verwamren oppervlak. Het prijsverschil komt voort uit het verschil in de capaciteit van de pomp die is ontworpen voor datzelfde verwarmde gebied, afhankelijk van de warmtevraag per 1 m2.

Eiegenlijk is het beter om bij het vergelijken van de verschillende apparaten, dit te doen op basis van een nominale capaciteit. Dit omdat de berekeningsprincipes voor alle fabrikanten hetzelfde zijn. De prijs van verschillende apparaten kan alleen worden vergeleken als ze onder dezelfde omstandigheden dezelfde hoeveelheid warmte geven, dat wil zeggen dat de nominale warmteafgifte van deze apparaten hetzelfde is. In de regel is een minder krachtig apparaat goedkoper.

Omdat het thermisch vermogen van de warmtepomp veranderd samen met de buitentemperatuur, moet er worden gecontroleerd hoe de warmteafgifte van de pompen van de verschillende fabrikanten verandert wanneer de buitentemperatuur daalt.

Zo kan het gebeuren dat op het eerste gezicht, als de buitentemperatuur daalt, de warmteafgifte van het apparaat met het hoogste rendement sneller daalt in vergelijking met andere apparaten. Dit betekent dat de efficiëntie wel hoog kan zijn, maar dat de financiële besparingen eigenlijk lager zijn in vergelijking met een ander apparaat met een lager rendement.

Om die reden is het dus noodzakelijk om de verandering van de warmteafgifte te bewaken wanneer de buitentemperatuur verandert. Zo kunt u natuurlijk altijd aan de verkoper hoeveel warmte de warmtepomp produceert bij -15 graden buitentemperatuur.

Het is vooral belangrijk om deze parameter goed in de gaten te houden als u van plan bent om het gebouw door de warmtepomp het grootste deel van de verwarmingsperiode te verwarmen of wanneer u tijdens het stookseizoen geen andere verwarming dan de warmtepomp wilt gebruiken.

Het geluidsniveau van de warmtepomp is een parameter die op het eerste gezicht onbelangrijk lijkt. Echter deze parameter is van direct belang nadat de pomp is geïnstalleerd. Het geluidsniveau is namelijk wat als echt storend kan worden ervaren en het is belangrijk om daar rekening mee te houden bij het kiezen van de luchtwarmtepomp voor het verwarmen van woonruimten.

Bij het vergelijken van de capaciteiten en efficiëntie van apparatuur aangeboden door verschillende fabrikanten, kan worden opgemerkt dat sommige apparaten met hogere ruisniveaus hetzelfde vermogen of een nog hogere COP-waarde hebben. Tegelijkertijd worden dergelijke apparaten op de markt aangeboden, die een laag geluidsniveau bij hoge efficiëntie garanderen.

In ieder geval moet het minimaal toelaatbare geluidsniveau van het apparaat worden meegewogen bij het verwerven ervan.

De kracht van de warmtepomp is een van de belangrijkste parameters die moet worden meegenomen.
Bij het kiezen van de kracht moet rekening worden gehouden met de volgende factoren:

 • De grootte van een woning, isolatie, planning, en of en waar het technisch mogelijk is om interne en externe onderdelen te installeren.
 • Welke temperatuur moet in de kamer worden bewaakt.
 • Of je naast verwarmen in de zomer ook wilt afkoelen.
 • Welk verwarmingssysteem u wilt combineren met de luchtwarmtepomp.

Dankzij de invertertechnologie die bepaalt of de compressor van de pomp op een soepele manier werkt, is de uitvoertemperatuur veel homogener bij gebruik van de omvormer, waardoor deze in de praktijk veel handiger is dan een gewoon aan-uitapparaat.

De aan / uit-eenheid blaast alleen koude of warme lucht op volle kracht wanneer de temperatuur is bereikt, schakelt zichzelf uit en start opnieuw wanneer de temperatuur daalt. Aangezien de compressor niet te vaak hoeft te worden uitgeschakeld, is het ongemakkelijk om te lijden aan het resulterende temperatuurverschil. Het menselijk lichaam is gevoelig voor daling van 1 ° C.

Veelal schommelt de temperatuur bij gebruik van het aan / uit-apparaat meer dan 2 ° C. In het geval van omvormers is het goed om te vermelden dat dit apparaat voor de eerste keer werd geproduceerd voor de Noordse landen en dat er een set winteruitrusting in de fabriek is geïnstalleerd.

De winteruitrusting bestaat uit twee kabels en één thermostaat die de werking van de kabels zo regelt dat ze minimale elektriciteit verbruiken. De onderste verwarmingskabel is geïnstalleerd aan de onderkant van het buitenste deel van het apparaat, zodat het water dat wordt gegenereerd als gevolg van de teruglevering, uit het apparaat zou worden afgevoerd en niet zou bevriezen naar de onderkant van de pomp.

Als de onderste warmtebewaking niet is geïnstalleerd, zal het water dat wordt gegenereerd als gevolg van het circulatieproces, bevriezen tijdens koud weer en zal de effectiviteit van de externe warmtewisselaar afnemen. De heat tracing voor compressor zorgt voor de vereiste bedrijfstemperatuur van de compressorolie. Dit is een vereiste voor een lange levensduur van de compressor.

De verwarmingskabel van de compressor wordt niet geleverd in de winteruitrusting, tenzij de fabrikant hierin voorziet, en in de regel ook in goedkopere pompen ontbreekt. Het werk van de kabels wordt geregeld door een thermostaat die de kabels inschakelt als het weer kouder wordt, en uit als het warmer wordt, wat resulteert in merkbare energiebesparingen.

Helaas wordt de markt geconfronteerd met aanbiedingen waarbij de winteruitrusting als een zogenaamd accessoire wordt verkocht. Bij de verkoop van warmtepompen in Estland moet de beschikbaarheid van zowel winteruitrusting als een stuurwiel voor zichzelf spreken. De warmtepomp wordt meestal gekocht voor verwarming op koude temperaturen. Bij het kopen van de pomp is het ook de moeite waard op te letten welke de laagste buitentemperaturen zijn om de pomp in een verwarmingsmodus te laten werken.

Logo-STEK-pay-off-klein (1)
Panasonic logo